Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov

V prípade nespokojnosti spotrebiteľa so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa neodpovie ani do 30 dní od jej odoslania alebo odpovie zamietavo, spotrebiteľ má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešeného sporu.  Online riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online (RSO).

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu. Online riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online (RSO).

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktuje.

Obchodné podmienky